Rezerwacje


Rezerwacja pokoju 
Rezerwuj teraz   on line

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie ustawy RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej w ramach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807. Firma nie udostępnia danych innym podmiotą, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Informujemy również, że, Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przez ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Lub wyślij zapytanie